Hariduse Tugiteenused Laagris

*kooliks ettevalmistus *eesti keel teise kodukeelega õpilastele *õpiabi *inglise keele eratunnid

Hariduse Tugiteenused Laagris

*kooliks ettevalmistus *eesti keel teise kodukeelega õpilastele *õpiabi *inglise keele eratunnid

Hariduse tugiteenused

Rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad!

LOE LÄHEMALT - TEENUSED

Osutame haridusteenust lapsevanematele.

Eelkõige oleme fokusseeritud eesti keel teise keelena õpetamisele ja I-III kooliastme järeleaitamistundidele (eesti keel ja matemaatika). Lisaks pakume inglise, saksa ja vene keele eratunde. Õppetöö on individuaalõppe vormis ja toimub kohapeal Laagris, Saue vallas. Võimalus on ka veebiõppeks. See sobib pigem vanema kooliastme õpilastele. III kooliastme tunnid toimuvad Zoomis või MSTeamsis.

Hariduse Tugiteenused OÜ eesmärgiks on osutada teenuseid eelkõige Saue valla lastele, kel on tekkinud õpiraskus.  Arvestame kohalikke vajadusi ja eripärasid. Et turul püsima jääda, on eelduseks kvaliteetsed ja efektiivsed teenused. Kliendid peaksid olema piisavalt teadlikud erinevatest turul olevatest teenustest ja võimalustest ning oskavad kvaliteeti hinnata. Nii koolid kui lasteaiad puutuvad oma töös kokku aina enam lastega, kes vajavad tavapärasest enam tuge. Probleemid võivad olla nii ajutised kui püsivad, nii lihtsad kui keerukad, nende ulatus võib olla väga erinev.

Eesti hariduskorralduses  kuulub lõplik otsus erivajadusega lapse haridustee suhtes lapsevanemale (PGS §49). Samas on selge, et lapsevanemad võivad selle otsuse tegemiseks vajada spetsialistide soovitusi ja tuge. Õpetajatel ei pruugi jätkuda alati oskusi ja võimalusi lapse abistamiseks ning pöördutakse tugispetsialisti poole.
Loodame, et õppetöös abi vajavate laste vanemad leiavad meid üles ja võtavad ühendust. Eriline tähelepanu on suunatud erivajadustega õpilastele. Samuti võivad pöörduda koduõppel olevate laste vanemad ja teised, kes tunnevad, et ei suuda enam kodus lapsele õppetöös tuge pakkuda. Tundide läbiviimisel kasutame eripedagoogilisi võtteid

Oleme väike asutus, järjekorrad on lühikesed, lähtume igast üksikust lapsest. Koostame igale alustavale õppijale oma kava ning seame jõukohased eesmärgid.

Rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad!