Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Teenused

Õpiabi individuaalteenus

♦ I-II kooliastmele
♦ Õppeained:
∇ matemaatika
∇ eesti keel
∇ loodusõpetus
∇ vene keel

♦ Tunni kestvus:
kuni 60 min

Tundide korraldus:
∇ kontakttunnid
∇ veebitunnid

Hind 31.-
(Saue valla elanikule 25.-)

Eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele

♦ I-II kooliaste
♦ individuaalõpe

Tunni kestvus:
kuni 60 min

Tundide korraldus:
∇ kontaktõpe
∇ veebiõpe

Hind 31.-
(Saue valla elanikule 25.-)

Inglise, saksa ja vene keele
individuaalõpe

♦ Täiskasvanutele
♦ noortele
♦ lastele

Tunni kestvus:
45 min

Tundide korraldus:
∇ kontakttunnid
∇ veebitunnid

Hind 35.-
(Saue valla elanikule 28.-)