Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Lugemisvara

Ka eesti keeles on ilmunud palju õppimise ja õpetamise, erivajadustega laste ja nendega töötamise kohta tohutult raamatuid, artikleid ja pikemaid ning lühemaid videoklippe. Seetõttu pakun siin valiku teostest, artiklitest, veebilehtedest mille olen ise läbi lugenud ja tunduvad olevat väärt ära märkimist ning teiega jagamist.
Samuti on siin loetelu lugemisvarast iseseisvale keeleõppijale ning eesti keele teise keelena. 
Kolmandaks olen tundnud huvi ka vasakukäelisuse kohta, mille kohta olen ka mõningaid materjale ja veebilinke välja toonud. Valdkonnad eesti keel muu kodukeelega ja erivajadusega laps kattuvad suuresti. Seetõttu võib neid omavahel täiesti kombineerida ning lõimida.

Eesti keel teise keelena

Kaasav haridus, hariduslik erivajadus