Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse Tugiteenused OÜ

* eesti keele õpe teise kodukeelega õpilasele * õpiabi tunnid

Hariduse tugiteenused

Rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad!

LOE LÄHEMALT - TEENUSED

Osutame haridusteenust lapsevanematele.

Viimastel aastatel on õpilased kokku puutunud erinevate õppevormidega nagu distants-, hübriid- ja kontaktõpe. Tavapäraseks on saanud õppimine kasutades internetti ja veebipõhiseid õpikeskkondi. See on pannud proovile pered ja õpetajad. Igaühel meist on olnud vajadus oma mugavustsoonist välja tulla. Viimastel aastatel kooliteed alustanud lapsel kokkupuude varasema koolisüsteemiga puudub. Lapsevanemad ja kooliõpetajad on harjunud endise nö harjumuspärase õppetööga klassiruumis. Tuginedes erinevatele uuringutele, on välja tulnud kolm õppija profiili: osad, kellele sobib distantsõpe, osad, kellele see ei sobi ja osad, kel pole vahet, milline õppevorm parasjagu kehtib. See näitab ilmselgelt, et lapsed kohanevad erinevalt. On õpilasi, kes suudavad ennast ümberhäälestada ja kes ei suuda.

Hariduse Tugiteenused OÜ eesmärgiks on osutada teenuseid eelkõige Saue valla lastele, kel on tekkinud õpiraskus.  Arvestame kohalikke vajadusi ja eripärasid. Et turul püsima jääda, on eelduseks kvaliteetsed ja efektiivsed teenused. Kliendid peaksid olema piisavalt teadlikud erinevatest turul olevatest teenustest ja võimalustest ning oskavad kvaliteeti hinnata. Nii koolid kui lasteaiad puutuvad oma töös kokku aina enam lastega, kes vajavad tavapärasest enam tuge. Probleemid võivad olla nii ajutised kui püsivad, nii lihtsad kui keerukad, nende ulatus võib olla väga erinev.

Eesti hariduskorralduses  kuulub lõplik otsus erivajadusega lapse haridustee suhtes lapsevanemale (PGS §49). Samas on selge, et lapsevanemad võivad selle otsuse tegemiseks vajada spetsialistide soovitusi ja tuge. Õpetajatel ei pruugi jätkuda alati oskusi ja võimalusi lapse abistamiseks ning pöördutakse tugispetsialisti poole.
Loodame, et õppetöös abi vajavate laste vanemad leiavad meid üles ja võtavad ühendust. Eriline tähelepanu on suunatud erivajadustega õpilastele. Samuti võivad pöörduda koduõppel olevate laste vanemad ja teised, kes tunnevad, et ei suuda enam kodus lapsele õppetöös tuge pakkuda. Tundide läbiviimisel kasutame eripedagoogilisi võtteid

Oleme väike asutus, järjekorrad on lühikesed, lähtume igast üksikust lapsest. Koostame igale alustavale õppijale oma kava ning seame jõukohased eesmärgid.

Rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad!

Kaia Eigo/Hariduse Tugiteenused OÜ asutaja, õpetaja

Tere! Saame tuttavaks.

Kaia on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi bakalaureuse õpingud ning omab Õpetaja tase 6, kutset. Omab töökogemust eelkooliealiste lastega nii tavalasteaias kui erilasteaias ning HEV noortega
Varasemalt on andnud välja ristsõna ajakirja “Minu esimene ristsõna”. Selle projektiga tegime elu sisukamaks Tallinna lastekodu ja Tartu Lastekliiniku lastel, kellele jagasime ajakirja tasuta. Alates 2021.aastast on Hariduse Tugiteenused OÜ asutaja ja tegevjuht. Pidevalt täienev täiendkoolituste nimekiri on leitav siit.

Koos õppimiseni!

Eripedagoog Terje

Olen omandanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistri kraadi 2013. aastal eripedagoog-nõustaja erialal. Mul on kõrghariduse teine aste, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7.tase. 

Kodus kasvab mul kolm last- 15aastane tütar, 7-aastane poeg ja 1-aastane tütar. 

Täiendkoolitused ja töökäik on leitav siit.