I-III klass

Erinevad vajalikud töölehed õpilastele nt raamatu kokkuvõte, tunniplaan jne

Tunniplaan – põhi

Tunniplaan lihtne põhi

Raamatu kokkuvõte 5 lk

Emadepäeva bingo

Keeleõppemängud, töölehed, õpetaja juhised