Kuidas valmistuda koolivestlusteks ja -katseteks

Paljud vanemad, kelle laps alustab järgmisel sügisel esimeses klassis kooliteed, peavad varsti langetama otsuse, milline kool valida. Kas lähtuda lapse huvidest ja soovidest, tema sõprade koolivalikust, perekonna traditsioonidest, kooli mainest, asukohast, õppekavast, pedagoogilisest lähenemisest või hoopis edetabelikohast?

Vabadus kooli valida toob kaasa paratamatud koolikatsed
Lapsele sobiliku kooli valib perekond tavaliselt pärast mitme kooli kaalumist ja uurimist. Aga sageli ei saa pere jääda rahulikult sügist ootama isegi siis, kui kool on välja valitud. Paljudes õppeasutustes korraldatakse enne õpilaste nimekirja kinnitamist koolikatsed, kooli- või koostöövestlus või koolivalmiduse hindamine. Nimetused on kooliti erinevad, aga selle ettevõtmise eesmärk on üldjoontes sama: valida välja just sellesse kooli sobivad õpilased. Olgu siis tuvastamisel lapse kindlad oskused või lihtsalt teatud kriteeriumid, kui soovijaid on mitu korda rohkem kui kohti kooli esimeses klassis.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on kooli valik lapsele vaba, kui soovitud õppeasutuses jagub kohti. Igas koolis kehtib vastuvõtukord, mis lähtub kooli õppe- ja kasvatuseesmärkidest ning jääb seejuures haridus- ja teadusministri määruse raamidesse. Vastuvõtukord peab olema väljas kooli veebilehel.

Me ei jõua siin artiklis arutleda selle üle, kas põgusad koolikatsed näitavad ikka lapse teadmisi ja oskusi ning vastavad õigusaktidele või kas need üldse on eetilised ja lähtuvad lapsest. See on juba eraldi teema. Saame vaid tõdeda, et uue aasta algul need katsed paljudes koolides paratamatult toimuvad.

Näpunäited, millest on kindlasti abi
Selleks et koolikatsed sujuksid kogu perele valutult, anname vanematele mõne kasuliku soovituse.

 • Koolikatsetele minek on igal juhul uudne kogemus nii lapsele kui ka vanemale. Seepärast selgitage lapsele, kuhu ja miks te lähete. Kui olete mõlemad algavast ettevõtmisest teadlikud, siis suudate paremini keskenduda ja rahulikuks jääda.
 • Andke lapsele teada, et koolikatsed on põnev sündmus, kus õpetajad tahavad temaga tuttavaks saada ning kindlaks teha, mida ta teab ja oskab. Samas selgitage, et eesootav ettevõtmine ei ole mäng.
 • Koolikatsetele minnes vältige jutuajamist, mis rõhutaks selle sündmuse olulisust ja määravat tähtsust lapse tulevases elus. See tekitaks vaid lisapinget.
 • Tuletage lapsele meelde, et viisakas käitumine on alati sobilik.
 • Võimaluse korral võtke koolikatsete päev vabaks, et olla lapse jaoks olemas. Kiirustamine ja sahmimine tekitab lapsele stressi.
 • Tehke endale aegsasti selgeks, kuidas tuleb kooli juurde sõita ja kuidas on seal parkimine korraldatud. Ühtlasi uurige välja, mis tuleb koolikatsetele kaasa võtta (pinal, vahetusjalanõud jms).
 • Hoolitsege selle eest, et laps oleks koolikatsete päeval hästi puhanud ja söönud. Ka tema lemmikpluus või -kott aitab meeleolu üleval hoida.
 • Ka juhul, kui Te ise pabistate, säilitage lapse huvides rahu.
 • Andke lapsele koolikatsetele kaasa kallistus või musi ning teadmine, et Teie armastus ja toetus on temaga.
 • Kui laps tuleb koolikatsete ruumist välja, siis vältige küsimuste rahet. Andke talle aega rahulikult olukorrast väljuda. Käest kinni võtmine, kallistus või pai on esmatähtis. Tunnustage last, et ta andis sellel hetkel endast parima.
 • Seejärel küsige lapselt, mida ta sel päeval veel tahaks teha. Lapsed on erinevad: mõni on nii väsinud, et soovib lihtsalt puhata, teine tahab midagi head süüa või hoopis koos vanemaga midagi vahvat ette võtta.

Mida teha pärast tulemuste selgumist?
Kui kõik läks koolikatsetel ootuspäraselt ja laps alustab sügisel õpinguid soovitud koolis, siis on loomulikult põhjust rõõmustada ja uhkust tunda ning jääda juba tarkusepäeva ootama.
Kui aga vastus ei ole ootuspärane, siis olge nii iseenda kui ka lapsega aus. Teil on õigus olla kurb ja pettunud, aga enam ei aita koolikatsete siunamine, enese süüdistamine väheses panustamises, eitamine, naljaks keeramine, muretuse ja lõbususe teesklemine, teema vältimine või süüdlase otsimine. Pidage meeles, et Teie ülesanne on oma last igas olukorras toetada.

Koolikatsetele minnes on üldjuhul teada, et soovijaid on rohkem kui kohti, ja sellega tuleb arvestada. Mõnes koolis jääb nimekirjast välja lausa kolm neljandikku katsetel osalenutest. Loomulikult on koolikatsed lapse ja tema pere elus oluline hetk, aga seda hetke ei peaks üle tähtsustama. Täiskasvanu ei osutu ju ka valituks igale kandideeritud töökohale.

—–
www.audentes.ee