Valmistume kooliks!

Kõik lapsed, kes on 2022. a sügisel alustamas uut kooliaastat, on oodatud liituma Kooliks valmis! grupiga! Oodatud on õpilased, kes alustavad sügisel õpinguid […]

Motoorika

Üld- ja peenmotoorika nõrkuse mõju õppimiseleMotoorika nõrkuse mõju avaldub kõikides õppeainetes, nii lugemis- kui kirjutamisoskuses, kirjatehnikas, matemaatilistes oskustes, kehalises kasvatuses, töö- ja […]

Mõtlemine

Mõtlemisoskuste nõrkuse mõju õppimiseleMõtlemisoskuste nõrkus avaldub kõikides õppeainetes, mille kaudu on vaja pidevalt ja süsteemselt kujundada järgmisi oskusi.1. Probleemi analüüs ja sünteesAnalüüs […]

Mälu

Mälu nõrkuse mõju õppimiseleIndividuaalne jõukohastamine on vajalik kõikides õppeainetes, kui esinevad raskused:   tähtede ja numbrite omandamisel; tähestiku, arvujadade, sh aastaarvude omandamisel; […]